Supervision
Jeg tilbyder supervision til sagsbehandlere, pædagoger, lærere og andre relevante faggrupper, der arbejder med familier.
Det kan være supervision i enkeltsager, eller supervisionsforløb med en gruppe af behandlere.
Støtten kan ydes individuelt eller i gruppe og kan foregå i Familiekontaktens lokaler eller i eget regi.
Det kan være en enkelt samtale eller forløb. Udgangspunktet for supervision vil være at have "behandleren" i fokus frem for sagen. Supervision vil også kunne indeholde rådgivning samt undervisning.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk