Støtte til forældre til anbragte børn evt. overvåget samvær
At give støtte og uvildig modspil til forældre til børn anbragt uden for hjemmet.
At bibringe accept af de faktiske forhold og støtte til forældresamarbejde.
Støtten kan ydes til forældrene før, under og efter anbringelse af barnet.

Den støtte og rådgivning forældre kan have brug for før, under og efter anbringelse er, efter vores erfaring følgende:
Først og fremmest omsorg.
Støtte til at bearbejde følelser af tab, sorg og vrede.
Støtte til ny indsigt i og forståelse for de forhold hos barnet eller i familien, der førte til anbringelse af barnet.
Rådgivning om rettigheder og muligheder.
Støtte til nyorientering, til at kunne leve med den nye situation som forældre til et anbragt barn.
Støtte, direkte eller indirekte til forældre i deres kontakt til forvaltningen og anbringelsessted.
Støtte til at opmuntre/ motiverer forældre til at bevare og styrke kontakt og samvær med barnet under anbringelsen, samt i muligt omfang tage aktiv del i barnets tilværelse.
Støtte og styrke forældrene til, også under anbringelsen at tage aktiv del i samarbejdet omkring deres barn, til fordel for både barn og forældre.
Støtte til søskende til det anbragte barn under anbringelsen.
Støtte til det anbragte barn, forældrene og søskende når det anbragte barn skal hjemgives.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk