Personlig rådgivning til unge
At nære omsorg og være samtalepartner for den unge. Være rådgivende i personlige problemstillinger. Såfremt det er muligt, arbejdes der med at løse problemerne i samarbejde med familie eller andet netværk.

Jeg bruger mest samtalen som arbejdsredskab. For mange unge er det vigtigt, at jeg deltager i møder af forskellig art samt opfølgning heraf, så der derved opnås stabilitet.
For nogle unge kan det være vigtigt, at jeg kan udføre praktiske ting med dem eks. købe indbo og tilrettelægge en rytme og struktur i hverdagen. Det er særligt vigtigt i arbejdet med unge, at der tales med dem om fremtiden eks. i forhold til uddannelse, arbejde, prævention, misbrug m.m.
Det kan være nødvendigt også at arbejde med den unges relationer eks. til forældre, familie og jævnaldrende.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk