Krisebehandling
Familiekontakten tilbyder samtaler med enkeltpersoner, par eller familier, der er kommet i en krisesituation.
Det kan være på grund af vanskeligheder, som er opstået i forbindelse med ulykker, skilsmisser, arbejdsløshed, dødsfald m.m.
Familiekontakten vil have tilknyttet medarbejdere med relevant faglig baggrund for at yde krisehjælp. Jeg vil kunne rykke ud akut samt yde intensiv støtte i en kort periode.
Når den akutte krise ikke længere er til stede, vil familiekontakten evt. sammen med familien og den henvisende instans tale sammen, om der er brug for yderligere foranstaltninger.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk