Konsultation
Jeg tilbyder konsultation i børne- og familiesager, og handikapsager hvor sagsbehandler, pædagoger eller andre fagrelaterede personer har mulighed for at trække på min specialviden og erfaring i børnefamiliesager. Støtten kan ydes individuelt eller i gruppe og kan foregå i Familiekontaktens lokaler eller i eget regi.
Det kan være en enkelt samtale eller forløb. Udgangspunktet for konsultation vil være at have "sagen" i fokus, frem for behandleren. Jeg vil kunne yde rådgivning samt undervisning.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk