Gruppeterapi for børn, unge og voksne
Min erfaring er, at både børn, unge og voksne kan drage fordel af at være i en gruppe.

Temaer kan være:
skilsmisse, problemstillinger i adskilte familier, børn af psykisk syge, vold i familien, børn anbragt udenfor hjemmet, ensomhed m.m.

Når jeg arbejder med grupper, kan der være to medarbejdere med relevant uddannelse,
der er ansvarlige for gruppeforløbet.
Når gruppen etableres, afgøres det om gruppen skal være åben, lukket, hvor ofte gruppen skal mødes, om det skal være samtalegruppe eller være praktisk pædagogisk eks. fællesspisning eller ture ud af huset.


PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk