Forældreevneundersøgelse
For at sikre de bedste opvækstvilkår for truede børn, vil det ofte være hensigtsmæssigt at få et samlet overblik over forældrenes evne til at drage fysisk og psykisk omsorg for deres børn.

Jeg undersøger samspillet i familien, netværk og ressourcer hos de voksne og udarbejder en beskrivelse med henblik på det videre behandlingstiltag.
Undersøgelsen kan deles i to. Den psykosociale del vil blive varetaget af en socialrådgiver.
Den psykologiske del vil blive udfærdiget af en psykolog.
Forvaltningen kan købe en eller begge dele samlet.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk