Støttende samvær i henhold til den nye bestemmelse i §54 i lov om social service.
Familiekontakten tilbyder støttende samvær til forældre og børn/unge.

Samværene foregår i velegnede lokaler eller efter ønske i borgerens eget hjem.

Der kan være tilbud om for og eftersamtaler i forbindelse med samvær og tilbud om deltagelse i forældrenetværksgruppe.

PIA RØNNE - Tlf: 40 11 22 12 - Mail:pia@familiekontakten.dk